icoon woonbiotoop

Woonbiotopen

 

Toen we aan dit project begonnen, waren we een beetje het noorden kwijt. Het toeval bracht ons naar een plek die stevig in zijn omgeving verankerd zat. Ons huisje was het eerste huisje in de buurt en werd al bewoond, lang voordat er sprake was van verkavelingsvergunningen en rooilijnen (ergens voor 1850). Maar het was ook ontheemd, net als wij. Het stond vervallen en verlaten, mistroostig te wezen aan de rand van een residentiële villawijk. Meer geworteld in de lokale grond dan wat ook, maar ook de spreekwoordelijke tang op het varken tussen al die orde en luxe. Het huisje had terug verbinding nodig, net als wij. En toen duidelijk werd hoe die verbinding er uit zou zien, hadden we er een naam voor nodig. De naam die kozen, is Woonbiotoop.  

Waarom woonbiotopen?

Wonen doen we allemaal. Onze huizen zijn de plek waar we samen leven, waar we ons veilig voelen, waar we thuis zijn. Ze veranderen onze omgeving in functie van onze noden en wensen en vergen veel van onze planeet, de thuis die we allemaal delen. 

Onze huizen functioneren zoals machines. Machines die de belangrijke functie hebben om ons beschutting en comfort te bieden, en ons een plek te geven die we thuis noemen. Maar de meeste huizen zijn constructies die weinig te maken lijken te hebben met hun omgeving, en enkel voor de nutsvoorzieningen met andere woningen verbonden zijn. Als een huis al in interactie gaat met de omgeving, is dit doorgaans een esthetische kwestie. Meestal is het dan nog de omgeving (de tuin) die aangepast wordt aan de woning, niet omgekeerd. 

Maar wat zou er gebeuren als een woning opnieuw een deel wordt van het grote organisme waarin het zich nestelt? Als ze een veilige plek biedt, niet enkel voor ons, maar voor een variëteit aan dieren en planten? Als ze gemaakt is van materialen die we steeds hergebruiken en die we na gebruik als grondstof terug geven aan de wereld waar we ze van geleend hebben? Als ze mee kan groeien, krimpen en evolueren naargelang de noden van al zijn bewoners?

 

Woonbiotopen, wasdana?

Een woonproject waarin technieken m.b.t. duurzaam ontwerp, ecologisch bouwen en bouwen met het oog op verbetering van de leefomgeving zijn samengebracht, noemen wij ‘woonbiotopen’. Deze verbetering beogen we op het gebied van stijgende biodiversiteit, stabielere waterhuishouding, betere warmtebuffering, hogere kwaliteit van de persoonlijke ervaring, en kleinere ecologische afdruk qua bouwmaterialen en energie. 

Het zijn dus woningen die door hun opzet en bouwwijze op een actieve manier in interactie gaan met hun omgeving. Ze dienen niet enkel als woning voor mensen. Ze vergroten of ondersteunen de biodiversiteit door het laten groeien van planten op gevels, daken en in de tuin. Ze bieden een plaats voor een variëteit van dieren om te leven, zich te voeden, zich voort te planten. Ook kunnen ze een rol spelen in het levensonderhoud van de menselijke bewoners d.m.v. kweeksystemen voor groenten. In verstedelijkt gebied spelen ze hun rol m.b.t. waterhuishouding, opwarming van de stad, luchtkwaliteit en levenskwaliteit.

Wat doen wij, samen met u?

Je kan bij ons terecht voor renovatieprojecten, microwoningen en aanbouwen in houtskeletbouw. Daarnaast maken en ontwikkelen wij biotoop ondersteunende technieken die van uw project een biotoop maken, zoals groendaken, verticale groeisystemen en faunahotels.  

SymBios richt zich op gezinnen met renovatieplannen of mensen die nood hebben aan dat kleine beetje extra ruimte. De renovatie van de gezinswoning met een oog voor duurzaamheid in al zijn aspecten, een microwoning als zorgwoning voor een grootouder die zorgbehoevend is geworden, een tuinhuis als repetitie-kot voor de intussen flink opgeschoten jeugd of een kantoor of atelier zodat mama en papa van thuis uit kunnen werken: het kan allemaal.

Wij werken zo veel mogelijk samen met onze klanten. Wij dromen, ontwerpen en plannen met u mee. Ook voor de uitvoering kan u bij ons terecht. Voor elke opdracht bekijken we samen wie welk aspect voor zijn of haar rekening neemt, welke technieken u van ons wil leren om zelf aan de slag te kunnen en hoe we de samenwerking vorm geven. Iedereen die graag een aandeel heeft in de realisatie van zijn of haar project, is welkom. Van de dromers met twee linkerhanden, tot de ervaren zelfbouwers. U bepaalt wat u doet en hoeveel u doet. En wij doen de rest.

Voor een volledig nieuwbouwproject verwijzen we u graag door naar andere bouwondernemingen. Wij bouwen nieuwe dingen om ruimte die reeds in gebruik is voor menselijke bewoning, te optimaliseren. Nieuwe ongebruikte ruimte innemen is moeilijk met onze visie te verzoenen.   

Woonbiotopen gaan over verbinding maken.

Woonbiotopen gaan over verbondenheid tussen de mens en zichzelf, anderen en de wereld. We dromen, bedenken en bouwen samen met en op maat van onze klant. Zo komen we tot woonomgevingen die door hun ontwerp, materiaalkeuze en technieken, voor plant, dier en mens een bijdrage leveren aan de leefomgeving.

 

 

Wij hebben onze verbinding gevonden in de nog steeds evoluerende realisatie van onze eigen woonbiotoop. Steeds meer mensen vinden het moeilijk om betekenis te geven aan hun leven. Omdat het laten groeien van onze woonbiotoop voor ons zo waardevol is gebleken, zochten we een manier om dit met anderen te delen. Meer hierover kan je lezen bij 'Wie'.

Verbondenheid met de leefomgeving realiseren we vanuit drie pijlers. Om te beginnen is er de materiaalkeuze. We zijn voortdurend op zoek naar afgedankte materialen die we in onze projecten een nieuw leven kunnen geven. Verder gebruiken we recyclagematerialen of hernieuwbare grondstoffen. Waar het voorhanden is, kiezen we voor kwaliteitslabels op zowel sociaal als ecologisch vlak en zoeken we zo lokaal mogelijk.  

Daarnaast ontwerpen wij onze projecten met het oog op hergebruik. Want het leven staat niet stil en de natuur evenmin. Als onze projecten hun plaats willen verdienen in hun omgeving, moeten ook zij met een veranderende functie mee evolueren. Dat betekent dat ze zo veel mogelijk demonteerbaar zijn. Zo veel mogelijk, want jammer genoeg zijn er voor sommige bouwtechnische noodzakelijkheden, niet altijd evenwaardige demonteerbare alternatieven ter beschikking. Een zo groot mogelijk deel van de onderdelen willen we met minimale inspanningen opnieuw kunnen gebruiken. Omdat onderdelen ook slijten, zetten we maximaal in op materialen die aan het einde van hun verlengde levensduur gerecycleerd of gecomposteerd kunnen worden. Bij elk nieuw project stellen we onze ontwerpkeuzes in vraag en zoeken we naar nieuwe ontwikkelingen binnen de bouwsector.

Tot slot maken we gebruik van technieken om van deze woningen een levend organisme te maken. Voor ons is het evident om daarbij de verticale ruimte op te zoeken. Door de hoge bevolkingsgraad moeten er op de kleine oppervlakte van ons land heel veel functies een plek krijgen. De gevolgen zijn bekend, zoals een verontrustende daling van de biodiversiteit waardoor het ecosysteem instabiel wordt (waardoor onder meer plagen of massale sterfte vrij spel krijgen), het verdwijnen van noodzakelijke overstromingsgebieden door bebouwing (overstromingen), maar ook een lager welzijn van mensen in verstedelijkt gebied. Mensen hebben niet enkel nood aan groen in hun omgeving, maar groen in de stad draagt bij tot een gezonder stadsklimaat op het gebied van luchtvervuiling en als buffer tegen temperatuurverhoging en droogte. Wanneer we de verticale ruimte ook benutten, is er simpelweg meer plaats voor mens, plant en dier. Er is gelukkig al veel op de markt dat we kunnen gebruiken, zoals systemen voor verticale tuinen en groenmuren, groendaken, rietvelden voor waterzuivering enzovoort. Wanneer we lacunes tegen komen in het bestaande aanbod, ontwikkelen we zelf een product uit. De principes van permacultuur zijn voor ons een waardevolle leidraad.

Meer weten? Enkele projecten...

Meer projecten, nieuws en verhalen kan je vinden via de iconen bovenaan deze pagina.

Alvast bedankt voor je interesse en hopelijk tot gauw!