Wie

Wie?

Wij zijn mensen met een droom en een missie. We willen op een manier in het leven staan die er mee voor zorgt dat onze en jullie kinderen een mooie toekomst tegemoet kunnen gaan. En zo willen we ook onze onderneming vorm geven.

Waarom SymBios?

Net als vele anderen maken wij ons zorgen over onze toekomst op deze aarde. De geschiedenis van de mens is een complex verhaal. Enerzijds zijn we er bijvoorbeeld met zijn allen in geslaagd om massale dalingen te realiseren in kindersterfte en gewapende conflicten, en stijgingen in het aantal democratieën en internationale samenwerkingen op politiek, wetenschappelijk en economisch vlak. De welvaart blijft wereldwijd stijgen, al zijn er specifieke groepen van mensen die daar jammer genoeg minder van kunnen mee genieten dan anderen. Maar we worden ook steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van het globale beleid dat de mens voert en gevoerd heeft: klimaatverandering, energievraagstukken, radicalisering, het verdwijnen van het maatschappelijk weefsel, daling in de biodiversiteit, problemen met de globale nitraathuishouding, … . Ook daar zijn er hoopvolle tendensen: burgerinitiatieven die met de vraagstukken aan de slag gaan, overheden die na veel heen-en-weer-gepraat toch tot verdragen of wetgeving komen, bedrijven die hun werking aanpassen aan de veranderende realiteit, …

 

Het bracht ons tot een eenvoudige, maar fundamentele vraag: Wat als de mens opnieuw een deel wordt van het gehele aardse organisme? Niet door terug te keren naar een romantisch beeld van 'de natuurmens', maar door zijn talenten in probleemoplossend denken, techniek, samenwerking enzovoort, op een verantwoordelijke manier in te zetten opdat alles en iedereen waarmee we deze planeet delen er beter van wordt. Tot hiertoe heeft de mens indrukwekkend veel gerealiseerd voor zichzelf. Wat zou er gebeuren als we dit voor de hele planeet zouden kunnen waar maken? Hoe mooi zou het zijn om onze kinderen een wereld na te laten waarin er voor alles en iedereen een plek is? Hoe betekenisvol is het om jouw bijdrage daaraan te zien?

Wij willen een wereld waarin de mens met zijn biotoop (medemensen, dieren, planten, materialen, klimaat, …) een samenwerking aangaat die de kwaliteit van leven voor alles en iedereen op aarde optimaliseert. In onze eigen poging om ons leven op dat doel in te stellen, zijn we op een massa dilemma’s, vraagstukken, onduidelijkheden en paradoxen gestuit. En dit zowel op het beleidsniveau (onder meer regelgeving vanuit overheden), als m.b.t. technieken, materialen en zelf esthetiek en functionaliteit. Het is moeilijk om de juiste keuzes te maken voor jezelf, je gezin, je samenleving én je biotoop. Maar wij zijn er van overtuigd dat menselijke bewoning niet altijd op zo’n gespannen voet hoeft te staan met ecologie, noch in termen van energie, noch in termen van gebruik van grondstoffen en ruimte. Hoewel het nodig is dat de geschikte technologie en techniek wordt ingezet en dat er rationeel wordt omgesprongen met zowel de beschikbare ruimte als de nodige grondstoffen, lost dat de uitdagingen niet op als we niet telkens onze manier van leven in vraag durven stellen om zo tot rationele betekenisvolle gedragsverandering te komen. 

Via onze onderneming willen we onszelf blijven uitdagen om te blijven evolueren en anderen daar mee inspireren. Met het geld dat we daarmee verdienen, zetten we onze eigen projecten op poten die van deze planeet een inclusieve wereld maakt, een plaats waar alles en iedereen een plek heeft.

Samengevat willen wij…

... samenwerking met klanten centraal in onze werking plaatsen.

... leefomgevingen creëren die een samenwerking aangaan met onze biotoop, waarin biotoop en menselijke leefomgeving elkaar versterken in plaats van hinderen.

... onze onderneming leiden vanuit een duurzaam en ethisch perspectief, niet gericht op maximalisatie van de financiële winst maar gericht op maximalisatie van het maatschappelijk, ecologisch en menselijk kapitaal.

... mensen mogelijkheden bieden om zich aan te passen aan en voor te bereiden op de omgevingsveranderingen die de klimaatverandering met zich mee brengt en zal brengen.

 

Onderliggend aan deze doelen geloven wij…

... dat de menselijke cultuur en het menselijke potentieel de kans moet krijgen om zich verder te ontplooien. 

... dat een kwalitatieve leefomgeving op het gebied van comfort, functionaliteit en esthetiek nodig is om menselijke ontplooiing en geluk mogelijk te maken.

... dat de noodzaak voor gezinnen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden met betrekking tot zowel milieu en klimaat als samenleving, groeit.

... dat verbinding een middel is om de uitdagingen van de hedendaagse maatschappij tegemoet te treden. Sociale, infrastructurele, economische of politieke uitdagingen kunnen enkel aangegaan worden vanuit hun samenhang met alle andere.

Daarom benaderen wij onze objecten zo veel mogelijk vanuit de Cradle to Cradle filosofie. Voor ons begint duurzaamheid bij het ontwerp zelf. Wij trachten al onze producten zo te ontwerpen dat hergebruik van de onderdelen maximaal mogelijk is. Waar dit niet mogelijk is, zorgen we dat de materialen gerecycleerd kunnen worden (als compost of verwerkbaar tot een ander materiaal).

Wie zijn we?

SymBios is ontstaan vanuit onze zoektocht naar zingeving en hoop. Karl en ik (Kirsten) ontmoetten elkaar 7 jaar geleden op wat voor ons beide niet het meest fraaie moment van ons leven was. Samen met onze drie dochters uit een vorige relatie (Jill, Flore en Jitse), onze kleine pruts Liv en sinds kort onze lieve witte herder Mist, hebben we er jaren over gedaan om uit te vissen welk leven dan wel voor ons past, hoe we samen iets kunnen betekenen voor elkaar en onze omgeving, hoe we een wereld kunnen helpen maken waar onze kinderen trots op kunnen zijn.

Al gauw bleek dat het samen en vooral op onze manier bouwen ons daar richting in gaf. Het bleef niet enkel bij het bouwen van een huis, maar ook de ideeën op andere, meer sociale en maatschappelijke domeinen ontsproten als scheutjes in de lente. Onze inspiratie, ideeën, visie en vaardigheden proberen we elke dag meer concreet te maken in onze manier van leven, en in de manier waarop we onze onderneming vorm geven. Door de producten en diensten die we aanbieden en op termijn de projecten die we op poten zetten, willen we wat we hebben geleerd en wat voor ons waardevol is gebleken, doorgeven aan anderen.

Karl heeft een ruime achtergrond in de sector van doe-het-zelf en machineverhuur en heeft verschillende huizen gebouwd en verbouwd. Kirsten komt uit de hulpverleningssector en merkte daar telkens weer hoe essentieel kwaliteitsvol wonen is om een gelukkig en evenwichtig gezinsleven uit te bouwen. Ze heeft een gedeeltelijke opleiding tot burgerlijk ingenieur achter de rug en (ver)bouwde ook enkele huizen.

En wie ben jij? Laat het ons weten!