Plant en Dier

Plant en dier

Wij mensen bewonen onze huizen … en de aarde. Maar voelen we ons altijd thuis in ons huis? Zijn we veilig op de aarde? Is de aarde veilig bij ons?

Wij geloven dat de mens en zijn biotoop met elkaar kunnen samenwerken zodat alles en iedereen er beter van wordt. Daarom maken wij samen met jou van een huis een thuis. Een thuis dat een actief deel is van het grote organisme dat deze wereld is. Een thuis dat niet enkel slim omgaat met het materiaal dat de aarde ons biedt, maar dat de natuurlijke omgeving versterkt en ondersteunt.

Zo verhoogt een woonbiotoop de biodiversiteit van planten en dieren door het bieden van broedplaatsen, groeiruimte of voedingsbodem en dit op zowel horizontale als verticale vlakken. Een woonbiotoop zuivert water en lucht, reguleert mee de vochtigheid van de omgeving, draagt bij aan een kwalitatieve leefomgeving voor al zijn bewoners en helpt mee te voorzien in hun levensonderhoud volgens de principes van permacultuur.   

Momenteel zijn onze prototypes om dit te bereiken nog volop in ontwikkeling. Hier houden we je op de hoogte van de stand van zaken!